Hlaskontrabas
DUO

Petr Tichý

Český kontrabasista a skladatel. Studoval na jazzovém oddělení pražské HAMU a na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Mezi jeho stěžejní projekty patří duo HLASkontraBAS spolu s Ridinou Ahmedovou, trio Romanovská Tichý Hrubý a NTS trio s Michalem Nejtkem a Štěpánem Smetáčkem. Spolupracoval s Floexem, hudebním tělesem Orchestr Berg, divadlem Continuo, Markem Novotným, Vladimírem Václavkem, Palo Hammelem, Ondřejem Škochem, Mírou Kemelem, Sylvií Krobovou, Feng-yűng Song, Jono Bono, Paul Novotným a Alexander Yasinskym, Frantou Skálou a Petrem Niklem, Janou Vébrovou a mnoha dalšími významnými umělci. Na nahrávkách hraje na střevové struny, které si podle vzoru lidových hudebníků v Těrchové sám vyrábí. V roce 2016 byl spolu s Ridinou Ahmedovou za CD HLASkontraBAS nominován na českou hudební cenu Anděl.

www.tichykontrabas.cz

Czech double bassist and composer. He studied at the jazz department of the HAMU in Prague and at the Jaroslav Ježek Conservatory. His main projects include the duo HLASkontraBAS with Ridina Ahmedová, the trio Romanovská Tichý Hrubý and the NTS trio with Michal Nejtek and Štěpán Smetáček. He has collaborated with Floex, Orchestr Berg, Continuo Theatre, Marek Novotny, Vladimír Václavek, Palo Hammel, Ondřej Škoch, Míra Kemel, Sylvia Krobová, Feng-yűng Song, Jono Bono, Paul Novotny and Alexander Yasinsky, Franta Skálá and Petr Nikl, Jana Vébrová and many other prominent artists. On his recordings he plays gut strings, which he makes himself, following the example of the folk musicians in Těrchová. In 2016, he was nominated for the Czech Music Award Anděl together with Ridina Ahmedová for the CD HLASkontraBAS.

www.tichykontrabas.cz