Hlaskontrabas
OKTET

Partneři / Partners

Projekt Hlaskontrabas Oktet je podpořen Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondů EHP.
The Hlaskontrabas Oktet project is supported by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA Funds.

Album vychází v rámci edice Animal Music 2024 podpořené grantem hl. m. Prahy a Nadací PPF.
The album will be released as part of the Animal Music 2024 edition supported by a grant from the City of Prague, and the PPF Foundation.